پماد رینا پلاس

پماد درمان بواسیر و شقاق رینا پلاسدرمان قطعی و موفق بیش از 3270نفر از بیماران مراجعه کننده تا این لحظه

مکانیسم اثر : درمان کننده قوی و موثر هر گونه درد، سوزش، خارش و خونریزی. خشکاندن و از بین بردن زائده گوشتی بیرون زده

رضایت و  نظرات بیماران

پماد برای درمان بواسیر |درمان بواسیر