درمان یبوست

در پاسخ به سوال برای درمان سریع یبوست چی بخوریم باید گفت: روش های درمان یبوست و پاکسازی روده در طب سنتی یا کلاسیک به انواع زیر دسته بندی می شوند:

  • ملین ها
  • مسهل ها

ملین ها به انواع زیر طبقه بندی می شوند:

  • ملین های طبیعی
  • ملین های شیمیایی
  • ملین های حاوی فیبر

مسهل ها خود به انواع زیر دسته بندی می شوند:

  • مسهل های حجم زا
  • مسهل های اسمزی
  • مسهل های محرک