هزینه جراحی هموروئید با لیزر در ایران چند است ؟|مرسی درمان

قیمتهای 4تا 7 میلیون تومانی جراحی هموروئید با لیزر در توان مالی هر بیماری نیست ،آیا شما ترس از جراحی دارید؟ مقعدم گوشت اضافه آورده +هزینه جراحی عمل بواسیر با لیزر +هزینه جراحی سنتی بواسیر +درمان بواسیر با لیزر و….در سایت مرسی درمان

ادامه مطلب
فهرست